preloader

Malarstwo

Malarstwo

Co oferujemy?

Specyfika transportu morskiego to przede wszystkim stałe narażenie jednostki na wilgoć i korozję. W dziedzinie poprawy bezpieczeństwa żeglugi oferujemy więc również prace malarskie z przygotowaniem podłoża i użyciem środków antykorozyjnych. 

Prace malarskie prowadzone przy pomocy atestowanych antykorozyjnych podkładów i pokryć obejmują praktycznie całość jednostek. Do oferty Inter Group należy malowanie nadbudówek i kabin, malowanie zbiorników i ładowni, malowanie maszynowni oraz możliwych do zabezpieczenia tą drogą części instalacji i systemów okrętowych (np. rurociągi)